Pupil·latge

El pupil·latge és un servei d’allotjament i manteniment del cavall en propietat. El principal protagonista és el cavall i per això procurem pel seu màxim confort i benestar.

Com que no tots busquem el mateix pel nostre cavall, hem creat varies categories de pupil·latge, cobrint sempre les necessitats bàsiques del cavall (alimentació, neteja i confort) i respectant les seves costums i hàbits.

Totes les modalitats tenen dret a l’ús de les instal·lacions (pistes, dutxes, local,…) i taquilla personal al guardarnès.

L’alimentació es subministra en dos o tres racions diàries i dos de pinso, segons la categoria escollida. Les quantitats s’estableixen segons la necessitat de cada animal, tenint en compte el pes, raça, caràcter i treball que realitza.

 

Cuidem del teu cavall com si fos nostre!