Hipoteràpia

La Hipoteràpia és un tractament fisioterapèutic i psicomotriu en base neurològica que utilitza com a eina les propietats físiques que el cavall en moviment ens aporta. Tant al pas com al trot, el moviment tridimensional del cavall, el ritme i l’escalfor que desprèn, ajuden a generar impulsos al Sistema Nerviós Central, els quals alhora estimulen el desenvolupament psicomotor de la persona.

 
El pacient no té control sobre el cavall, el qual és portat per un expert en teràpies eqüestres. Aquest tipus d’intervenció està indicada per a pacients amb afectacions neuromotores d’origen neurològic, traumàtic o degeneratiu severes, paràlisi cerebral, afectacions neurològiques, afectacions físiques, trastorns de desenvolupament i trastorn de l’espectre autista.