Cursos preparatius per a proves i exàmens

CURS PREPARATORI PELS EXÀMENS DE GALOPS

El sistema formatiu de Galops és un programa d’avaluació amb el qual es determina el nivell del genet o amazona, tant a nivell de continguts teòrics, com pràctics i de tècnica d’equitació, dividint els aprenentatges en etapes (Iniciació, perfeccionament i especialització).

Nosaltres et preparem per adquirir els coneixements de totes les etapes i superar els exàmens pertinents.

IMG_20180724_102900507

CURS PREPARATORI PER A LES PROVES D’ACCÈS AL TÈCNIC

El departament d’Ensenyament convoca unes proves específiques que els aspirants han de superar per a poder accedir el curs de Tècnic esportiu d’hípica. Les proves consten de dos parts:

  • Teòrica (prova escrita)
  • Pràctic
    • Prova de maneig (prova oral)
    • Prova de doma clàssica
    • Prova de salt d’obstacles
    • Prova de cross-country

 

Nosaltres et preparem per superar les proves amb èxit!

 

26